Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Блажев - непозната дума, може би имахте предвид блажен, Блажев или Блажева

блажен

1. containing fat, meat, eggs or dairy produce; meat (attr.)

БЛАЖЕН ден a meat day

блажно ястие a meat dish

2. (мазен, маслен) greasy, fat, rich

БЛАЖЕН сос a rich gravy

блажна супа a fat soup

блажни съдове greasy pots and pans

3. (за боя) oil (atlr.)

блажна боя oil-colour; oil-paint

рисувам с блажни бои paint in oils

картина с блажни бои oil-painting

4. blessed, blissful, beatific; sublime

в БЛАЖЕНo състояние in a state of bliss

БЛАЖЕНa старост a happy old age

БЛАЖЕНи дни happy days

БЛАЖЕН човек a lucky person

БЛАЖЕН и са верующите blessed innocence

5. църк. venerable