Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Бианка - непозната дума, може би имахте предвид банка, Бианка или бланка

банка

1. фин. bank, ам. banking house

внасям пари в БАНКА deposit money at/in/with a bank

2. (при хазартни игри) bank; kitty

държа БАНКАта keep the bank

разорявам БАНКАта break/bust the bank

3. мед. bank

4. парл. bench