Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Банкок - непозната дума, може би имахте предвид Банков, Банкок или банков

банков

bank (attr.)

БАНКОВ акредитив a letter of credit, a circular note

БАНКОВи акции bank stock

БАНКОВo акцептиране bank acceptance

БАНКОВo дело banking

БАНКОВ капитал bank(ing) capital

БАНКОВ клон a banking branch office

БАНКОВa книжка a pass-book

БАНКОВ сконтов процент a bank dis-count

БАНКОВa полица a bank-bill, ам. a bank draft