Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Ахил - непозната дума без предложения за замяна, които ги има в речника

ахилесов

Achillean

АХИЛЕСОВa пета Achilles' heel, heel of Achilles, прен. the joint in s.o.'s armour