Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Аруба - непозната дума, може би имахте предвид груба (груб), Аруба или роба

груб

(за повърхност) rough, coarse

(недоизработен, примитивен) crude, rough

(неизискан) uncouth, rugged, crude

(неучтив) rude, uncivil, uncourteous. unmannerly

(неприличен) coarse

(вулгарен) vulgar, low, gross, broad

(явен, очебиен и за лъжа, ласкателство, несправедливост, преувеличение) gross

(материалистичен) earthy

(за глас) harsh, rough, gruff

(за език) coarse, rude, gross

(прям) blunt

ГРУБ интерес brute interest

ГРУБ (много кратък) отговор a curt reply

ГРУБ плат/хартия coarse cloth/paper

ГРУБ на пипане (за плат) rough to the touch, coarse to the feel

ГРУБ фарс a broad farce; knockabout, a slapstick comedy

ГРУБ човек a rough man, (неделикатен) a coarse-fibred/-grained man

ГРУБa грешка a flagrant/gross error, a gross/glaring blunder, a bad mistake

разг. a howler

ГРУБa действителност brute/rugged/grim reality

ГРУБa заплаха a crude threat

ГРУБa измислица a gross invention

ГРУБ а изработка crude worksmanship

ГРУБa кожа coarse skin

ГРУБa намеса a crude/gross interference

ГРУБa работа rough work spade-work

ГРУБa сила brute strength/force! ГРУБa сметка a rough estimate

ГРУБa шега a coarse/broad/gross joke, ("номер") a practical joke

позволявам си груби шеги с play rough jokes on

ГРУБo нарушение a gross/flagrant violation

ГРУБo невежество crass ignorance

ГРУБo оскърбление a gross insult

ГРУБи обноски unpolished/rough/crude manners

ГРУБи ръце horny/hardened/calloused hinds

ГРУБи черти (на лице) hard/heavy features

в ГРУБи черти in broad outline