Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
Алцек - непозната дума, може би имахте предвид лек, Алекс или але

лек

1. прил. (не тежък) light

ЛЕК като перце light as a feather

ЛЕК бомбардировач а light bomber, fighter-bomber

ЛЕКa категория сп. lightweight

ЛЕКa храна a light diet

ЛЕКa закуска a (light) snack, a slight breakfast

ЛЕКo вино а light/small wine

ЛЕКa музика light music

ЛЕКо четиво light reading

ЛЕКa кола (motor)car

ЛЕКa кавалерия light cavalry

ЛЕКи дрехи light/cool clothes

2. (лесен) light,easy, simple; soft

ЛЕК живот an easy life

водя ЛЕК живот lead a gay life

ЛЕКa смърт an easy/a peaceful death

ЛЕКa работа easy work; a soft job

ЛЕКa работа! have a good day (at the office etc.)

good luck!

3. (слаб, едва забележим) light, slight; mild, soft; gentle

(ефирен) filmy

ЛЕК вятър a light/gentle/soft wind/breeze

ЛЕК дъжд a light rain

ЛЕКи очертания soft outlines

ЛЕК шум a slight noise

ЛЕКo наказание a light/mild/merciful punishment

ЛЕКo заболяване a mild case of, a touch of

ЛЕК упрек a mild reproof

4. (пъргав) light (of foot), nimble

имам ЛЕКа стъпка be light on o.'s feet

5. (за човек) (несериозен) light, frivolous

(неморален) light, loose, wanton

ЛЕКa жена a light woman, a woman of easy virtue, a gay woman

ЛЕКo момиче a girl of/about the town, a girl of ease

ЛЕКи нрави lax morals

ЛЕКo поведение loose behaviour; wantonness

жена с ЛЕКо поведение a woman of easy virtue

ЛЕК характер an easy/a sweet temper/disposition

6. (за стил) easy, flowing, facile, simple

ЛЕКo перо a fluent pen

ЛЕКa нощ good night

ЛЕКa атлетика field and track athletics

с ЛЕКо сърце with a light heart

има ЛЕКа ръка he is always lucky

ЛЕКa му пръст! may he rest in peace!

7. същ. remedy, cure (и прен.)

(лекарство) medicine

за всичко има ЛЕК there is a remedy for everything

нямам и за ЛЕК not have a bit/jot/whit (of), not have enough to swear by