Начало Английски Български Тестове Системни

Граматичен анализ на българския език

  OFF  

Системата за граматичен анализ разпознава типа и формата на въведените думи. Ако въведете само една дума, ще бъдат отпечатани всичките форми на думата. Ако въведете няколко думи или цял пасаж, тогава ще бъдат отпечатани само типовете на въведените думи, заедно с основната им форма. Системата за анализ разпознава 1 067 300 словоформи на 65 379 думи в основна форма. Може да въведете няколко думи или цял пасаж, като отворите текстовото поле използвайки бутона "+".